Home Yoruba Literature

Yoruba Literature

This is the category for Yoruba literary texts. Here, we run the analyses of Yoruba literary texts and movies in relation to parameters such as plot summary, characterisation, setting, cultural practices among many others.

The primary language of our analyses in this category is the Yoruba language in which the texts are originally written.

We shall also review worthy Yoruba movies straight up from Nollywood industry.

Lára àwọn ohun tí a máa mójú tó ní ìsọnísokí, kókó-ọ̀rọ̀, ẹ̀dá ìtàn, ìbùdó ìtàn, àjẹyọ àṣà àti ìṣe, abbl nínú àwọn ìwé lítírésò.